Kan jag jobba med kontorsstädning i Stockholm?

Att arbeta med kontorstädning har visat sig vara ett populärt alternativ för de som är verksamma inom städbranschen - i synnerhet i Stockholm då man under en kväll kan beta av flera lokaler så man brukar bli utpositionerad i ett område där många kontor finns. Vi säger här kväll då det också är anledningen till att just kontorsstädning blivit så populärt, att arbeta kvällstid gör att man slipper en massa spring utan helt och hållet kan fokusera på att städa och vara så effektiv som möjligt.

Att arbeta med kontorsstädning i Stockholm kan alltså innebära att man, tack vare arbetet i lugn och ro, också kan hinna med betydligt fler lokaler än vad man skulle gjort under dagtid då ju fler människor är i omlopp inne i lokalerna. Man ska dock veta att kontorsstädning kan innebära många tunga lyft och att man också, trots denna kvällstid, även måste följa en viss tidsplan – det krävs alltså att man är relativt stark och framförallt att man hela tiden vet vad man ska göra. I Stockholm kan man dessutom ibland få räkna med långa resor till och från jobbet om man är verksam inom kontorstädning och detta får naturligtvis också adderas till minussidan av arbetet.

I vissa fall får man dock tillgång till bil och då brukar det främst handla om att man snabbt måste kunna ta sig från förort till förort för att genomföra sin kontorsstädning – annars får man helt enkelt förlita sig på tunnelbanan i Stockholm. Men, som sagt, att arbeta inom just kontorsstädning har i Stockholm visat sig vara ett väldigt bra alternativ där arbetet blir friare, effektivare och där man disponerar över sin egen tid på ett helt annat sätt. Någon speciell utbildning krävs inte heller utan det handlar mest om hur hårt du är beredd att jobba samt att du uppfyller vissa fysiska krav. Kontorsstädning – framförallt då i Stockholm – är alltså ofta det val som en städare främst vill ha då denne framför sina önskemål till chefen.

Hur många dagar i veckan jobbar jag med kontorsstädning i Stockholm?

Då arbetstiden, som sagt, mestadels är förlagd till kvällar så innebär det man snarare räknar timmar än dagar. Men man brukar ändå säga att det handlar om fem-sex timmar per kväll från måndag till fredag och då ska man även veta att man ofta under denna tid tjänar lite bättre än vad man skulle gjort under dagtid. Visst, det sliter lite att jobba enbart kvällstid, men just inom kontorsstädning så brukar detta slit bli marginellt.

Du vet hela tiden vart du ska, vad som ska göras, var alla redskap finns och vad som förväntas av dig då du ska genomföra din kontorrstädning och dessa fördelar brukar med lätthet väga upp nackdelarna. I Stockholm så kan du dessutom skräddarsy både din resplan och i viss mån också din arbetstid – detta då många företag har sina lokaler i samma område och där man då kan effektivisera sin kontorsstädning på ett helt annat sätt än i övriga landet.

22 Dec 2022